Izdevniecība Paperiporo Somijā

Paperiporo ir 2016. gadā dibināta grāmatu izdevniecība Somijā. Latviski Paperiporo nozīmē “Papīra Ziemeļbriedis”.

Izdevniecību veido divi cilvēki: tulkotāja, atdzejotāja un izdevēja Mirja Hovila, fotogrāfs Seppo Hovila.

Tulkotāja, atdzejotāja un izdevēja Mirja Hovila ar vīru Seppo Hovila Turku grāmatu tirgū Somijā 2021. gadā. Foto: Jānis Ķirpītis

Attēlā Mirja Hovila un Seppo Hovila Latvijas stendā Turku grāmatu gadatirgū 2021. gadā. Foto: Jānis Ķirpītis.

Mirjai un Seppo ar dažādiem darbiem palīdz Jānis Ķirpītis.

Mirja Hovila studējusi Baltu filoloģiju Helsinku universitāte un ir sertificēta tulkotāja.

2022. gada 19. oktobra Latvijas Radio 3 raidījumā "Grāmatu stāsti" Liega Piešiņa intervēja tulkotāju Mirju Hovilu. Atbildot uz žurnālistes jautājumiem, Mirja izstāstīja par tulkotājas darbu. ▶️ Klausīties MP3 (20 MB)

2022. gadā Mirja Hovila Ventspilī saņēma balvu "Sudraba Tintnīca" tulkošanā no latviešu valodas par A.Čaka dzejas un stāstu izlasi somu valodā “Sydan jalkakaytavalla” un Vizmas Belševicas triloģijas “Bille” tulkojumu.

2020. gadā M. Hovila saņēma Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas atzinības rakstu “Par Latvijas tēla spodrināšanu, popularizēšanu un veidošanu Somijā”.

Izdevniecība Paperiporo somu valodā izdevusi:

Vairākas grāmatas tulkotas un/ vai izdotas arplatformas “Latvian Literature” atbalstu. Grāmatas iespiestas tipogrāfijās “Jelgavas tipogrāfija” un “Latgales druka”.